تب ، درجه حرارت ایران شهردار مدیریت شهرداری

تب ، درجه حرارت: ایران شهردار مدیریت شهرداری اصلاح طلب سال آینده شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان شهردار تهران مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مجلس با تفحص از عملکرد وزارت صنعت راجع به صدور مجوز واگذاری معادن موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی موافقت کرد. 

مجلس با تفحص از عملکرد وزارت صنعت راجع به صدور مجوز واگذاری معادن موافقت کرد

مجلس با تفحص از عملکرد وزارت صنعت راجع به صدور مجوز واگذاری معادن موافقت کرد

عبارات مهم : منابع

مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استانهای همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی دارای منابع معدنی به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با ۱۳۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

مجلس با تفحص از عملکرد وزارت صنعت راجع به صدور مجوز واگذاری معادن موافقت کرد

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن گفت: بعد از وصول اطلاعات مورد نیاز از وزارت صنعت و ارائه به متقاضیان تحقیق و تفحص، متقاضیان اطلاعات ارائه شده است را کافی ندانستند و کمیسیون عنوان را با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و مسئول دستگاه اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار داد که بر اساس رای اکثریت اعضاء انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون هم به تصویب رسید.

وی افزود: از ۶۲ میلیارد ذخیره معدنی در کشور کمتر از ۴۵۰ میلیون تن یعنی کمتر از یک درصد برداشت می شود؛ لذا در این تحقیق و تفحص نسبت به نحوه هزینه کرد حقوق دولتی و نظارت بر برداشت از منابع معدنی تاکید داشتند که شفافیت در این زمینه یاری کند تا جهشی در حوزه ی معادن داشته باشیم و پرسشها این حوزه جدی بررسی شود.

مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی موافقت کرد. 

واژه های کلیدی: منابع | کمیسیون | کمیسیون صنایع و معادن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs