تب ، درجه حرارت ایران شهردار مدیریت شهرداری

تب ، درجه حرارت: ایران شهردار مدیریت شهرداری اصلاح طلب سال آینده شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان شهردار تهران مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استعفایم را بعد نگرفتم / نجفی

به گزارش مهر، محمدعلی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دقایقی پیش گفت: روی بحث استعفایم هستم و آن را بعد نگرفتم.

استعفایم را بعد نگرفتم / نجفی

نجفی: استعفایم را بعد نگرفتم

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: روی بحث استعفایم هستم و آن را بعد نگرفتم.

به گزارش مهر، محمدعلی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دقایقی پیش گفت: روی بحث استعفایم هستم و آن را بعد نگرفتم.

استعفایم را بعد نگرفتم / نجفی

وی افزود: عنوان استعفا ۱۹ فروردین در شورا طرح می شود و من دلایلم را شرح می دهم.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | فروردین | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs