تب ، درجه حرارت ایران شهردار مدیریت شهرداری

تب ، درجه حرارت: ایران شهردار مدیریت شهرداری اصلاح طلب سال آینده شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان شهردار تهران مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

علی اکبر جوانفکر گفت: کجا رهبری اسم احمدی نژاد را بردند؟ شما دارید روی هوا نسبت می دهید. کار شما همین است که روی هوا به افراد نسبت ناروا بدهید. من می‌گویم کجای

واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

عبارات مهم : امکانات

علی اکبر جوانفکر گفت: کجا رهبری اسم احمدی نژاد را بردند؟ شما دارید روی هوا نسبت می دهید. کار شما همین است که روی هوا به افراد نسبت ناروا بدهید. من می گویم کجای سخنان رهبری همچین چیزی هست؟ شما به من حرفی می زنید که وجود ندارد و بعد می گویید راجع به این نظر بده.

پس از صحبت های امروز رهبری انقلاب ، علی اکبر جوانفکر از جمله یاران احمدی نژاد که این روزها انتقادات تندی به بخش های متفاوت نظام وارد می کنند، در کانال تلگرامی اش یادداشتی انتشار داده است و ادعا کرد که هیچ کدام از صحبت های رهبری معطوف به احمدی نژاد نبوده است.

واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

او در گفت وگویی که با اعتمادآنلاین داشت، اصرار دارد که چون در صحبت های رهبری اسمی از احمدی نژاد دیده نمی شود، بعد مخاطب هیچ بخشی از آن صحبت ها و هشدارها احمدی نژاد نبوده هست. البته او همین منطق خودش را هم قبول ندارد و با وجود آنکه در این صحبت های رهبری مبنی بر اینکه «کسانی که امکانات مدیریتی یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده است ، آن وقت نقش اپوزیسیون به خود می گیرند. اسمی از روحانی هم دیده نمی شود ولی جوانفکر در یادداشتش چنین نوشته است: «پرواضح است که مخاطب این سخنان رهبری کسانی هستند که امروز در دولت آقای روحانی، امکانات مدیریتی را در اختیار دارند و همین ها در دولت اصلاحات و سازندگی نیز باز امکانات مدیریتی کشور را در اختیار داشتند ولی با این وجود به بیان سخنانی از موضع مخالفت با نظام و انقلاب می پردازند. »

شما در یاداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کردید نوشتید روی صحبت های امروز رهبری با احمدی نژاد نبوده.

من کجا همچین چیزی نوشتم؟

علی اکبر جوانفکر گفت: کجا رهبری اسم احمدی نژاد را بردند؟ شما دارید روی هوا نسبت می دهید. کار شما همین است که روی هوا به افراد نسبت ناروا بدهید. من می‌گویم کجای

در کانال خودتان.

شما بخوانید کجا نوشتم.

مثلا در بخشی «نوشتید رهبری گفتند: کسانی که امکانات مدیریتی یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده است ، آن وقت نقش اپوزیسیون به خود می گیرند» پرواضح است که مخاطب این سخنان رهبری کسانی هستند که امروز در دولت آقای روحانی، امکانات مدیریتی را در اختیار دارند و همین ها در دولت اصلاحات و سازندگی نیز باز امکانات مدیریتی کشور را در اختیار داشتند ولی با این وجود به بیان سخنانی از موضع مخالفت با نظام و انقلاب می پردازند. تصریح رهبری در اینجا کاملا مشخص است و مرتبط کردن آن به دکتر احمدی نژاد مستظهر به هیچ منطق صحیحی نیست»…

خوب درست هست، من آن جمله ای که شما گفتید را نگفتم.

واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

من مفهوم صحبت های شما را گفتم…

سوالی که می فرمایید باید متکی بر چیزی که واقعیت است باشد. در مطلب من آن سوالی که شما فرمودید وجود ندارد.

علی اکبر جوانفکر گفت: کجا رهبری اسم احمدی نژاد را بردند؟ شما دارید روی هوا نسبت می دهید. کار شما همین است که روی هوا به افراد نسبت ناروا بدهید. من می‌گویم کجای

پس قبول دارید که بخشی از صحبت های رهبری با آقای احمدی نژاد بود؟

من اصلا چنین چیزی نگفتم. همان چیزی که نوشتم همان است.

شما در کانالتان نوشتید منتسب کردن این بخش از صحبت های رهبری که گفتند «کسانی که امکانات مدیریتی دیروز دستشان بوده است» به احمدی نژاد درست نیست.

واکنش جوانفکر به سخنان مهم رهبری در مورد احمدی نژاد

همان چیزی که من نوشتم همان را اگر خواستید استفاده کنید.

این بخش از صحبت های رهبری با احمدی نژاد بود؟

فقط همان که نوشتم. هر چیزی نظرم بوده را نوشتم. شما چیزی زیاد می خواهید؟

بله می خواهم بدانم قبول دارید بخشی از صحبت های رهبری با احمدی نژاد بود و نخستین هشدار را به ایشان دادند؟

همان چیزی که آنجا نوشتم همان است دقیقا. اگر خواستید از آن استفاده کنید اگر می خواستم چیز دیگری بنویسم همانجا می نوشتم.

شما در کل یاداشت گفتید روی صحبت های رهبری با احمد ی نژاد نبوده!

همان چیزی که آنجا نوشتم را استفاده کنید

چرا این پرسش من را جواب نمی دهید؟ من هر چه می گویم شما مثل نوار چندبار آن را تکرار می کنید همان که روی کانالم نوشتم.

هر توضیحی را که فکر می کردم مورد نیاز بوده نوشتم.

این توضیحی که شما نوشتید توضیحی است که دوست داشتید القا کنید. خوب بگویید نمی خواهید راجع به این عنوان اظهارنظر کنید.

خوب شما فرض را بر این بگذارید که نمی خواهم صحبت کنم.

امروز رهبری به احمدی نژاد هشدار دادند؟

شما دارید می گویید، مگر اسم آقای احمدی نژاد را بردند؟

حتما باید اسم آورده شود؟

پس از کجا می گویید؟ شما دارید حرف بی بی سی را تکرار می کنید.

من از صبح هنوز بی بی سی ندیدم. شما از صبح شاید زیاد بی بی سی را دیدید. زمانی هم که بحث نهی رهبری مطرح شد شما اصرار داشتید که احمدی نژاد نهی نشده و اگر نهی است باید از تریبون بیان شود…

من هر چیزی می خواستم گفتم و زیاد از این نمی خواهم با شما صحبت کنم.

از رسانه دیگری با شما تماس بگیرند زیاد توضیح می دهید؟

نه.

شما و آقای احمدی نژاد و اطرافیانشان هیچگاه پاسخگوی مردم نبودید.

شما که مردم نیستید.

همه مردم نیسیتم ولی بخشی از مردم که هستیم.

نه نیستید.

پس چی هستیم؟ ربات هستیم؟

بخشی از مردم هم نیستید شما فقط رسانه اعتماد هستید که اعتمادی هم به شما نیست.

به عنوان یک انسان پرسش دارم

من به نظر شما جسارت نمی کنم نظرتان جهت خودتان محترم هست.

چرا نمی خواهید پاسخگو باشید؟

پاسخ دادم. همانجا هست.

پس می گویید رهبری امروز هیچ هشداری به احمدی نژاد ندادند؟

این حرف های خود شماست.

شما به من گفتید مگر رهبری اسم احمدی نژاد را برده؟

من از شما پرسش کردم. کجا رهبری اسم احمدی نژاد را برده؟

حتما باید اسم بیاورند؟

شما دارید روی هوا نسبت می دهید. کار شما همین است که روی هوا به افراد نسبت ناروا بدهید. من می گویم کجای سخنان رهبری همچین چیزی هست؟ شما به من حرفی می زنید که وجود ندارد و بعد می گویید راجع به این نظر بده.

چرا می خواهید وانمود کنید که هشداری نبوده؟

شما می خواهید چیزی که وجود ندارد را به آقای احمدی نژاد بچسبانید.

رهبری فقط به صورت مستقیم اسم نبردند. شما اصرار دارید که چون رهبری مستقیم از احمدی نژاد اسم نبرده بعد منظورشان احمدی نژاد نبوده، ولی در مقابل، صحبت های رهبری را هشدار به آقای روحانی دانستید! خوب رهبری از آقای روحانی هم که اسم نبردند!

من تحلیل کردم.

ما هم تحلیل کردیم.

شما تحلیل خودت را منتشر کن.

نه شما اصرار دارید چون اسم نبرده بعد منظورشان احمدی نژاد نبوده ولی من چنین اصراری ندارم.

خوب شما تحلیل خود را بگویید. آیا می گویید رهبری گفته؟ آیا بر اساس یک امر خلاف واقع می خواهید از من پرسش بپرسید؟

«امکانات تا دیروز دستشان بوده» که در صحبت های رهبری هست.

من نظر خودم را در یادداشتم گفتم.

چرا شما و آقای احمدی نژاد این ایام تا این حد به نظام منتقد شدید؟

من زیاد از این نمی خواهم با شما صحبت کنم چون اعتمادی به شما و روزنامه اعتماد ندارم. بنابراین زیاد از آنچه نوشتم حرفی جهت گفتن ندارم.

اعتمادآنلاین

واژه های کلیدی: امکانات | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs